ISO 14001


Norma ISO 14001

System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 powinny wprowadzać przedsiębiorstwa, których działalność wywiera ujemny wpływ na środowisko. System Zarządzania Środowiskowego jest kierowany na sposób odbioru samego przedsiębiorstwa przez osoby z zewnątrz, którym łatwiej jest promować ofertę firmy spełniającej ekologiczne standardy. W ich skład wchodzi pięć podstawowych elementów:

polityka środowiskowa,
planowanie,
wdrażanie i funkcjonowanie,
sprawdzanie i działania korygujące oraz
przegląd dokonywany przez kierownictwo firmy.


Do zagadnień środowiskowych, które obejmuje system należą: emisje do atmosfery, zrzuty do wody, zaopatrzenie w wodę oraz oczyszczanie ścieków, hałas, nieprzyjemne zapachy, promieniowanie. Wprowadzenie ISO 14001 pomaga zredukować m.in. nadmierne zużycie energii i surowców, zmniejsza emisję zanieczyszczeń i zapewnia zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

mapa strony   |   Copyright © 2006 All rights reserved   ZAJ – Zespół Audytorów Jakości   |   redesigned by EDEN-Media