ISO 9001


Norma ISO 9001

PN-EN ISO 9001:2015 jest podstawą do wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością (w skrócie SZJ). Norma zawiera wymagania jakie musi spełnić organizacja chcąca uzyskać certyfikat SZJ przyznany po audycie certyfikującym wykonanym przez niezależną jednostkę zewnętrzną.

Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości, rodzaju i profilu działalności. Ukierunkowana jest na spełnienie i zrozumienie wymagań klienta zarówno w zakresie produkowanych wyrobów jak i świadczonych usług.


mapa strony   |   Copyright © 2006 All rights reserved   ZAJ – Zespół Audytorów Jakości   |   redesigned by EDEN-Media