Korzyści


Prawidłowo wdrożony komputerowy system nadzoru nad dokumentacją przejmie wiele czynności, które do tej pory był zmuszony wykonywać zazwyczaj jeden człowiek - Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości. Najważniejsze z nich to:
pamiętania o konieczności dokonywania wymaganych przez procedury zapisów; oprogramowanie zrobi to automatycznie,
częste i czasochłonne studiowanie procedur podczas wykonywania działań związanych z zarządzaniem dokumentacją, audytami i działaniami korygującymi; system wymusi odpowiedni tryb postępowania,
ciągłego przypominania współpracownikom o zaległych zadaniach związanych z wymaganiami procedur dotyczących zarządzania dokumentacją, auditów, działań korygujących: program przypomni wysyłając odpowiedni komunikat,
sprawdzania, czy posiadane dokumenty są aktualne,
przechowywania procedur, instrukcji, niezliczonej liczby formularzy, raportów.


Ponadto stosowanie systemów informatycznych pozwala na:

zabezpieczenie dokumentacji przed powielaniem przez niepowołane osoby,
zespołową pracę nad dokumentacją wyznaczonych do tego celu osób,
kontrolę menadżerów firmy nad przebiegiem wdrożenia poszczególnych procedur,
wyeliminowanie zbędnych dokumentów i skrócią czas ich opracowywania,
przyspieszenie i kontrolę obiegu dokumentów w firmie, co ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, a zwłaszcza tego, w którym przestrzegane są międzynarodowe standardy systemu zarządzania jakością według norm serii ISO.

mapa strony   |   Copyright © 2006 All rights reserved   ZAJ – Zespół Audytorów Jakości   |   redesigned by EDEN-Media