Normy SZJ


Wstęp

Międzynarodowe normy stały się w dniu dzisiejszym rzeczywistym standardem zarządzania jakością, tak w skali mikro jak i makroekonomicznej. Coraz częściej przedsiębiorstwa stawiają swoim dostawcom wymaganie posiadania certyfikatu, tak na rynkach przemysłowych lokalnych jak i międzynarodowych. Według ekspertów, w krótkiej perspektywie czasu bez posiadania wdrożonego systemu zarządzania jakością nie będzie możliwa działalność gospodarcza w skali międzynarodowej, co w kontekście nasilającego się zjawiska globalizacji rynku powinno brzmieć dla każdego przedsiębiorstwa jak przestroga.


Metodologia wdrożenia

Podczas współpracy z klientem opieramy się na długoletnim doświadczeniu, posługuję się sprawdzoną i przyjazną metodą wdrożenia systemu zarządzania, polegającą na zasadzie ścisłej współpracy i partnerstwie pomiędzy organizacją a konsultantem. Praca nasza, obok przeprowadzenia cyklu szkoleń, opiera się o metody dokładnej analizy stanu dotychczasowego, sprawdzeniu jego zgodności z wymaganiami wdrożonego systemu. Cały proces wdrożenia systemu, tempo i intensywność prac dostosowany jest do specyfiki i metod działania organizacji. Jednocześnie rozumiejąc, jak absorbująca jest to praca, staram się aby pracownicy w jak najmniejszym stopniu byli „odciągani” od swoich codziennych obowiązków.


Integracja

W zakresie łączenia systemów, zarówno w Polsce jak i za granicą widać wyraźną tendencję do integracji funkcjonujących w firmie standardów zarządzania jakością. Pozwala to na zwiększenie ich efektywności, ograniczenie kosztów wdrożenia oraz późniejszego funkcjonowania oraz znaczne ograniczenie nadmiernej „biurokracji” (wiele procedur dla poszczególnych systemów jest wspólnych.


W związku z powyższym proponujemy Państwu, integrację funkcjonujących u Państwa systemów.


mapa strony   |   Copyright © 2006 All rights reserved   ZAJ – Zespół Audytorów Jakości   |   redesigned by EDEN-Media