Outsourcing


Outsourcing usług w zakresie systemów zarządzania

W ramach outsourcingu oferujemy Państwu pomoc (stała lub doraźną) w utrzymywaniu i doskonaleniu systemów jakościowych w zakresie audytów wewnętrznych, audytów dostawców, pełnienie roli pełnomocnika systemów jakościowych.


Do podstawowych korzyści jakich może spodziewać się zlecający outsourcing specjalistom z zewnątrz można zaliczyć:
profesjonalne przygotowanie organizacji do audytów nadzoru i recertyfikujących oraz ewentualnych audytów klienta,
obniżenie kosztów funkcjonowania organizacji,
profesjonalna pomoc w doskonalenie skuteczności procesów dzięki właściwemu diagnozowaniu oraz ustalaniu działań korygujących i zapobiegawczych, 
usprawnienie rozwiązań organizacyjnych – konsultant zewnętrzny posiada znacznie większe doświadczenie w doskonaleniu systemu zdobyte podczas kontaktów z wieloma organizacjami,
obiektywizm w ocenie organizacji jak i poszczególnych pracowników,
zwiększenie efektywności organizacji i pracy poszczególnych pracowników poprzez właściwie określone celów poszczególnych procesów,
dzięki właściwie przeprowadzonemu audytowi drugiej strony (u dostawcy) możemy trafnie dobrać dostawcę/kooperanta co jest jednym z najważniejszych warunków sukcesu w biznesie. Podczas audytu jesteśmy w stanie zweryfikować możliwości wytwórcze, jakość wytwarzanych wyrobów, kulturę organizacyjną, możliwy termin realizacji, spełnienie wymagań norm międzynarodowych oraz wszelkie inne wymagania organizacji zlecającej przeprowadzenie audytu.

mapa strony   |   Copyright © 2006 All rights reserved   ZAJ – Zespół Audytorów Jakości   |   redesigned by EDEN-Media