Smart

Oprogramowanie Smart

Każdy z elementów pakietu stworzony został w ramach jednolitej architektury gwarantującej optymalizację przepływu informacji pomiędzy nimi. Zakres wykupionych modułów (Smart Architect, Amart Audyt, Smart Portal Smart Reports) decyduje o możliwościach działań jakie można dokonywać w danym projekcie. Przechowywanie danych w silniku baz danych zgodnym ze standardem SQL 92 zapewnia łatwą integrację z innymi narzędziami a także szerokie możliwości analizy zgromadzonych informacji o organizacji.  Bezpieczeństwa informacji pilnuje elastyczny system uprawnień, który automatycznie (także na podstawie wskazań administratora) oblicza zakres danych dostępnych dla każdego z użytkowników.

Oprogramowanie Smart charakteryzuje się:

łatwym w użyciu interfejsem użytkownika,
dostępem do bazy danych z dowolnego komputera w sieci firmowej,
natychmiastowym udostępnianie zmian w bazie - "on-line",
integracją z pakietem Microsoft Office,
pracą grupowa w sieci (komunikację wewnętrzną),

Moduł - Smart Architect

Moduł Smart Architect pozwala na opisanie w elementarny sposób struktury procesów i ich przebiegu z uwzględnieniem wykorzystywanych zasobów (stanowisk), czynności, dokumentów (wzory dokumentów, instrukcje, zarządzania, regulaminy, itd.), czy też systemów informatycznych wspierających realizację danej czynności. Program pozwala na tworzenie dowolnej biblioteki dokumentów. Dzięki mechanizmom OLE istnieje możliwość tworzenia lub importowania plików tworzonych w Microsoft Windows (doc, xls, ppt, PDF, itd.). Za pomocą systemu atrybutów istnieje również możliwość łączenia poszczególnych definicji występujących w diagramach z dokumentami czy politykami. W związku z czym dostęp do tego rodzaju elementów projektu może następować z okna projektu lub okna danego diagramu.


Rys.   Widok diagramu Szczegółowy diagram procesu
następna >>


mapa strony   |   Copyright © 2006 All rights reserved   ZAJ – Zespół Audytorów Jakości   |   redesigned by EDEN-Media