Smart

Moduł - Smart Audyt

Każda jednostka organizacyjna musi się liczyć z wystąpieniem różnego rodzaju nieprawidłowości wewnątrz organizacji. Nieprawidłowości mogą wpływać na działania operacyjne, sprawozdawczość finansową, zgodność z obowiązującymi przepisami oraz prawem. Efektywny system audytów wewnętrznych daje kierownictwu określony stopień pewności, że organizacja działa prawidłowo w odniesieniu do powyższych kategorii.

Moduł Smart Audyt pozwala na:

przygotowanie planu audytu i jego etapów,
definiowania zakresu audytu,
określanie zespołu audytorów,
określanie obszaru audytowanego (komórki, stanowiska, osoby),
określanie kryteriów audytu z możliwością automatyzacji tego procesu,
określanie pytań kontrolnych audytu z możliwością automatycznego importu zdefiniowanych pytań z bazy,
tworzenie wyników audytu (niezgodności, spostrzeżeń, itd.|),

Rys.   Okno edycji planu audytu
<< poprzednia   następna >>


mapa strony   |   Copyright © 2006 All rights reserved   ZAJ – Zespół Audytorów Jakości   |   redesigned by EDEN-Media