Smart

Moduł - Smart Reports

Zgromadzone dane w Smart Architect, Smart Audyt oraz Smart Portal można w dowolny sposób analizować dzięki systemowi raportów – Smart Reports. Możliwość generowania przekrojowych raportów pozwala na zestawianie w dowolny sposób zgromadzonych danych. Kreator raportów pozwala w ustalić dowolny zakres danych ujętych w raporcie oraz jego formę (rtf, PDF, xml, JPG itp.).

Moduł Smart Audyt pozwala na:

przygotowanie planu audytu i jego etapów,
definiowania zakresu audytu,
określanie zespołu audytorów,
określanie obszaru audytowanego (komórki, stanowiska, osoby),
określanie kryteriów audytu z możliwością automatyzacji tego procesu,
określanie pytań kontrolnych audytu z możliwością automatycznego importu zdefiniowanych pytań z bazy,
tworzenie wyników audytu (niezgodności, spostrzeżeń, itd.|),

Rys.   Wygenerowany raport – Raport z procedur
<< poprzednia   następna >>


mapa strony   |   Copyright © 2006 All rights reserved   ZAJ – Zespół Audytorów Jakości   |   redesigned by EDEN-Media