Normy lotnicze AS/EN/JISQ


Norma EN 9100 jest odpowiednikiem norm AS 9100 czy JISQ 9100. Oznaczenia te znaczą jedynie wydanie normy w określonym kraju (EN dla Europy, AS dla Ameryki, JISQ dla Japonii). Normy te opierają się o szereg norm ISO 9001 i zawiera uzupełnienia i elementy integrujące, które są specjalnie skierowane dla potrzeb przemysłu lotniczego i kosmonautyki.


W skład serii norm 9100 wchodzą:
EN/AS/JIS 9100
System Zarządzania Jakością w lotnictwie przy konstrukcji, projektowaniu, produkcji, montażu i konserwacji (w Polsce PN-EN 9100:2009).
EN/AS/JIS 9110
System Zarządzania Jakością w lotnictwie dla firm obsługowych (w Polsce PN-EN 9100:2010).
EN/AS/JIS 9120
System Zarządzania Jakością w lotnictwie dla kupców i dystrybutorów (w Polsce PN-EN 9120:2008).

AS/EN/JISQ 9100 stanowią dziś ogólnoświatowo uznawany standard dla przemysłu lotniczego i kosmicznego, i jednakowo jak w przemyśle samochodowym ma na celu pomoc w standaryzacji dużej ilości specyficznych wymagań dotyczących systemu zarządzania jakością w firmie. Przeprowadzenie wdrożenia a następnie certyfikacji wg norm serii EN/AS/JIS 9100 jest podstawą do wpisu rejestracyjnego jako dostawcy w bazie danych IAQG-OASIS (Online Aerospace Supplier Information System).mapa strony   |   Copyright © 2006 All rights reserved   ZAJ – Zespół Audytorów Jakości   |   redesigned by EDEN-Media